Valbruna ottaa toiminnassaan huomioon ympäristönäkökohdat sekä huolehtii henkilöstönsä työturvallisuudesta.

Valbruna käyttää uudelleen elinkaarensa päähän tullutta kierrätysmetallia. Myös tuotannon sivuvirrat kierrätetään tehtailla huolellisesti. Metallit – ja erityisesti ruostumaton teräs – ovat arvokkaita raaka-aineita, jotka voidaan kierrättää moneen kertaan.

Tuotannossa käytetty jäähdytysvesi kiertää suljetussa prosessissa, jossa se puhdistetaan ja käytetään uudelleen. Tuotannossa syntyvät kaasut otetaan talteen ja puhdistetaan.

Työturvallisuudesta huolehditaan vuosittaisilla kunnossapito- ja kehityshankkeilla. Niiden puitteissa henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. Tavoitteena on edelleen vähentää työtapaturmia samalla kun jatkuvasti investoidaan parhaaseen mahdolliseen teknologiaan.

Valbruna kehittää toimintaansa kestävästi sekä on sitoutunut kunnioittamaan työterveys- ja ympäristömääräyksiä. Yritys on määritellyt ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikan tukemaan toimintansa jatkuvaa parantamista.

Valbrunan ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät:

ISO 14001 – Bolzano certification

ISO 14001 – Vicenza certification

BS OHSAS 18001 – Bolzano certification

BS OHSAS 18001 – Vicenza certification