Skip to main content

Ympäristö, työterveys ja turvallisuus

Valbruna ottaa toiminnassaan huomioon ympäristönäkökohdat sekä huolehtii henkilöstönsä työturvallisuudesta.

Valbruna käyttää uudelleen elinkaarensa päähän tullutta kierrätysmetallia. Myös tuotannon sivuvirrat kierrätetään tehtailla huolellisesti. Metallit – ja erityisesti ruostumaton teräs – ovat arvokkaita raaka-aineita, jotka voidaan kierrättää moneen kertaan.

Tuotannossa käytetty jäähdytysvesi kiertää suljetussa prosessissa, jossa se puhdistetaan ja käytetään uudelleen. Tuotannossa syntyvät kaasut otetaan talteen ja puhdistetaan.

Työturvallisuudesta huolehditaan vuosittaisilla kunnossapito- ja kehityshankkeilla. Niiden puitteissa henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. Tavoitteena on edelleen vähentää työtapaturmia samalla kun jatkuvasti investoidaan parhaaseen mahdolliseen teknologiaan.

Valbruna kehittää toimintaansa kestävästi sekä on sitoutunut kunnioittamaan työterveys- ja ympäristömääräyksiä. Yritys on määritellyt ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikan tukemaan toimintansa jatkuvaa parantamista.

Valbrunan ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät:

ISO 14001 – Bolzano certification

ISO 14001 – Vicenza certification

BS OHSAS 18001 – Bolzano certification

BS OHSAS 18001 – Vicenza certification